Dieseltanker for bedrifter: Hva du trenger å vite

12 juni 2023
Eivind Øi

editorial

Innenfor mange bedrifter er dieseltanker en viktig del av deres daglige drift. Enten det er for å drive kjøretøy, generatorer eller annet utstyr, krever bruk av diesel en dedikert lagring og håndtering. I denne artikkelen vil vi gå gjennom hva du som bedriftsleder bør vite om dieseltanker for å sikre at du overholder lovkrav og sikret konsekvent pålitelighet.

Hvorfor velge dieseltanker?

For mange bedrifter, spesielt innen industri og anlegg, er dieselbrensel en nødvendighet. Dieselmotorer gir høyere dreiemoment og mer effektiv drift enn bensinmotorer, og brukes ofte i tunge kjøretøy og utstyr. I tillegg har dieselbrensel en lengre lagringstid enn bensinbrensel.

Dieseltanker gir deg en dedikert lagringsløsning for å håndtere dieselbrensel og sikre pålitelig ytelse og langsiktig pålitelig drift. Noen fordelene med å bruke dieseltanker inkluderer:

– Lagring av store mengder dieselsom er tilgjengelig når det trengs
– Sikker og kontrollert håndtering av dieselbrænsel
– Redusert risiko for dieselutslippog miljøskader
– Lavere kostnad per liter enn kjøpe bensin på stasjon

dieseltanker

Krav og forskrifter for dieseltanker

Bruk av dieseltanker i bedrifter er underlagt visse lover og forskrifter for å sikre både sikkerhet og miljøhensyn. Her er noen viktige krav du bør være klar over:

– Tanketankerkapasiteten må justeres i henhold til din bedrifts behov. Dette vil påvirkes av faktorer som hvor mye diesel du bruker og hvor ofte.
– Vedlikeholds- og inspeksjonsplaner må utarbeides og følges. Dette vil hjelpe deg med å gjenkjenne og håndtere eventuelle problemer på en riktig tid.
– Det kan være retningslinjer for avstander som må opprettholdes mellom tank og bygninger, trafikk og lignende.

Regelverket kan så danne grunnlaget for utskriving av både store og små bøter, eller i verre tilfeller, stengning av anlegget. Det er derfor viktig å være oppmerksom på regelverket for dieseltanker og sørge for at du til enhver tid overholder kravene.

Valg av dieseltanker

Valg av riktig dieseltanker kan være avgjørende for å sikre god ytelse og sikkerhet. Hvilken type tanker du velger, basert på dine behov og budsjett, vil påvirke både kostnadene ved innkjøp, installasjon og vedlikehold.

De vanligste typene dieseltanker inkluderer:

– Kunststofftanker: vanligvis et rimeligere alternativ. Passer godt for mindre anlegg, hvor lagringsbehovet er mindre og det mindre påkjenning på selve tankens materiale. Tåler ikke samme røff behandling som ståltanker.

– Ståltanker: mer holdbare, og med lengre levetid enn plasttanker. Variasjon i kvalitet, tynnere varianter er mer utsatt for rust og lekkasjer enn tykkere. Se også etter kvaliteten på overflatebehandlesen av tanken, for å optimalisere rustsikringen.

– Dobbeltveggettanker: et spesielt designet system for å hindre diesel på å renne ut der hvor den er lagret. Grunnen til dette er en yttertank ruden inni befinner seg en lekkasje, vil det innvendige rommet fange opp den utlekka diesel.

Vedlikehold av dieseltanker

For å sikre pålitelig ytelse og sikkerhet, er det viktig å følge en planlagt vedlikeholdsrutine for dieseltanken eller -tankene dine. Regelmessig vedlikehold kan hjelpe deg med å identifisere og håndtere potensielle problemer før de blir større problemer eller lekkasjer.

Følgende oppgaver bør utføres på regelmessig basis:

– Kontroll av tetthet og rust
– Rensing og inspeksjon av tanken og eventuelle filtre
– Om nødvendig, skifte av luftfilter og drivstofffilter
– Kartlegging av behov for oppgradering, kapasitetsøkning eller utskifting av utstyret dersom det ikke oppfyller kravene i forhold til lovverket.

Ved å følge en planlagt vedlikeholdsrutine, vil du oppdage og løse potensielle problemer før de blir alvorlige og kostbare.

Som bedriftseier, må du sørge for at dieseltanker i ditt anlegg er laget, vedlikeholdt og brukt på en trygg og bærekraftig måte. Følgende riktig oppskrider for vedlikehold, sørger for overholdelse av forskrifter og investere i kvalitets tanker kan spare din bedrift penger i det lange løp i form av mer effektiv ytelse, lavere feilkostnader og høyere forutsigbarhet i forhold til dine behov. Les mer om det her: https://fuel-service.no/produkt/dieseltanker/

Flere nyheter