Derfor fokuserer vi mer på gjenvinning

23 mai 2022
Johanne Larsen

editorial

Det er ingen tvil om at vi befinner oss i et grønt skifte i tiden. Vi blir mer og mer bevisst om klima og miljø, og det er mange prosesser i hverdagen som bærer vitne om nettopp dette. Her skal vi se litt nærmere på hva det innebærer og hvorfor den grønne omstillingen blir mer og mer nærværende i de flestes hverdag.

En grønn omstilling 

En grønn omstilling er helt essensiell for at vi skal nå de klimamålene vi har satt og få en grønnere fremtid. Derfor er det mange som har fått øynene opp for hva man kan gjøre på et helt privat plan for å gjøre mange av disse omstillingene mulige. Det er nemlig sånn at det er mange små ting man kan gjøre selv, som man kanskje ikke tenker hjelper, men som bidrar til å endre noe i det store bildet.

gjenvinningsmaskiner

Det kan være så enkelt som å begynne å tenke mer på gjenvinning i hjemmet. Det er mange som bare kaster alt søppel sammen, men det er langt fra den beste løsningen. Det er mange gode muligheter for deg som vil gjenvinne og resirkulere, men da er søppelsortering et essensielt steg. Det er når mulig å sortere avfall i flere forskjellige poser og søppelbøtter, så man sørger for at alt kommer dit det skal. Da kan det nemlig sorteres på en måte så avfallet blir behandlet helt riktig, og noe av det kan bli til nye ting og inngå i andre grønne prosesser. Derfor er dette et godt sted å starte hvis man vil inkorporere en grønn omstilling i eget hjem. 

Nye prosesser og maskiner 

Det kommer også hele tiden nye prosesser og smarte gjenvinningsmaskiner som skal gjøre den grønne omstillingen enklere og bedre. Det er et felt med enorm innovasjon, som understøtter den innsatsen vi alle gjør hver især. 

Flere nyheter